ระบบติดตามการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

สถานะของอุปกรณ์
User Image       สถานะอุปกรณ์ไม่ทำงานหรือซ่อมบำรุง
User Image       มีการทำงานของอุปกรณ์หรือมีการสูบน้ำตารางแสดงข้อมูลสถานีตรวจวัดระดับน้ำและอัตราการไหล
AdminLTE 3 | DataTables
ลำดับ
ระดับน้ำ ( เมตร รทก. )
ความลึก ( เมตร )
อัตราการไหลของน้ำ ( ลบ.ม./วินาที )
ปริมาณน้ำ ( ลบ.ม. )
วันที่
RN-MC-01
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-MC-02
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-MC-03
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-1L
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-2L
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-3L
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-4L
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-1L-3L
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-2L-3L
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-1R-01
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-1R-02
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-2R-01
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-2R-02
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00
RN-3R-01
N/A
N/A
N/A
N/A
2024-06-20 19:02:00